Muzica

Voi lãuda pe Domnul din toatã inima mea!

Formatii muzicale

  • Cor
  • Grup tineri
  • Orchestra
  • Fanfara

Psalmul 9

“Voi lãuda pe Domnul din toatã inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din Tine bucuria si veselia mea, voi cânta Numele tãu, Dumnezeule Prea Înalte, … Cântati Domnului, care împãrãteste în Sion, vestiti printre popoare isprãvile Lui!”