Grup de citire a Bibliei

Va invitam sa studiem impreuna Biblia


Cunoasterea Scripturii

  • Studiu pentru incepatori, dupa un program stabilit cu persoanele implicate

Cateheza

  • Studiu de aprofundare, dupa un program stabilit cu persoanele implicate.

 

Daca doriti sa studiati Cuvantul lui Dumnezeu, sau sa primiti o Biblie ne bucuram sa ne contactati. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu mult drag dorim sa va fim de folos.

 

  • Iosua 1:8 “Cartea aceasta a legii sã nu se depãrteze de gura ta; cugetã asupra ei zi si noapte, cãutând sã faci tot ce este scris în ea; cãci atunci vei izbandi în toate lucrãrile tale si atunci vei lucra cu întelepciune.”
  • Psalmul 119:7-12 “Te voi lãuda cu inimã neprihãnitã, când voi învãta legile dreptãtii Tale. Vreau sã pãzesc orânduirile Tale: nu mã pãrãsi de tot! Cum îsi va tine tânãrul curatã cãrarea? Îndreptându-se dupã Cuvântul Tãu. Te caut din toatã inima mea; nu mã lãsa sã mã abat de la poruncile Tale. Strâng Cuvântul Tãu în inima mea, ca sã nu pãcãtuiesc împotriva Ta! Binecuvântat sã fii Tu, Doamne! Învatã-mã orânduirile Tale!”
  • Romani 1:16-17 “Cãci mie nu mi-e rusine de Evanghelia lui Hristos; fiindcã ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecãruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperitã o neprihãnire pe care o dã Dumnezeu, prin credintã si care duce la credintã, dupã cum este scris: „Cel neprihãnit va trãi prin credintã.” Dacã mãrturisesti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn si dacã crezi în inima ta cã Dumnezeu L-a înviat din morti, vei fi mântuit. Cãci prin credinta din inimã se capãtã neprihãnirea si prin mãrturisirea cu gura se ajunge la mântuire, dupã cum zice Scriptura: „Oricine crede în el, nu va fi dat de rusine.” În adevãr, nu este nici o deosebire între Iudeu si Grec; cãci toti au acelasi Domn, care este bogat în îndurare pentru toti cei ce-L cheamã. Fiindcã „oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Si cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Si cum vor auzi despre El fãrã propovãduitor? Si cum vor propovãdui, dacã nu sunt trimesi? … Dar nu toti au ascultat de Evanghelie. Cãci Isaia zice: „Doamne, cine a crezut propovãduirea noastrã?” Astfel, credinta vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.”