Consiliere

Comunicarea eficienta in procesul de consiliere

Comunicarea este capacitatea de a înţelege si de a te face inteles.

 • Procesul de ascultare in consiliere

Importanta acestei lucrări: reduce frustrarea din viata persoanei, reduce neintelegerile si conflictele, depaseste sfera raspunsurilor autobiografice, contribuie la formarea unei imagini corecte de sine, ajuta sa cunoastem si sa fim cunoscuti si conduce la transparenta.

Caracteristicile unui bun ascultător: invata, are o buna relatie cu Dumnezeu, faciliteaza „deschidere” pentru o relatie, el lasa sa se inteleaga ca este gata sa asculte si sa gaseasca solutii pentru cei din jur (creaza intimitate si este capabil sa decodifice mesajul primit).

Amintim cateva sugestii pentru imbunatatirea procesului de ascultare: consilierul va veni in fata consiliatului eliberat de problemele personale si avand mintea deschisa.

 • Claritatea răspunsului consilierii

Răspunsul dat de persoana care consiliaza, demonstrează daca persoana care a vorbit a fost auzita. Răspunsul consilierului va transmite ceva din modul lui de a vedea problema. Referitor la răspuns trebuie sa ne gândim mai intai ce vrem sa obţinem si apoi sa vorbim. Exista o creaţie iniţiala de ordin mental si o a doua creaţie in plan fizic.

 • Interpretarea evenimentelor si înţelegerea de sine

Clarificarea situatiei duce la intelegerea acesteia si ajuta tipul de consiliere pe care trebuie sa il alegem.

 • Formularea soluţiei

Capacitatea de a formula solutii este data de asumarea responsabilitatii. Aici se are in vedere initiativa si conlucrarea dintre consilier si consiliat.

 • Înţelegerea si susţinerea

Ce inseamna practic a oferi suport? A-i aduce „cu picioarele pe pamant” pe cei cu care consilierul are de a face, cat si prijinirea valorilor consiliatului. Calitatile celui care ofera sustinere sunt: competenta, integritate si persistenta.

 • Ajungerea la tinta

Ajungerea la tinta stabilita arata credinciosia fata de consilierea crestina. Odata ajunsi la tina propusa, se va incepe diminuarea implicarii consilierului in viata consiliatului.

Incheiem aceasta serie de articole despre Consilierea Crestina, cu vorbele Domnului Isus Cristos: „Veniti la Mine, toti cei truditi si împovãrati si Eu vã voi da odihnã.” Sa nu uitam ca pacea Domnului Isus ne este asigurata in orice situatie de viata am ajunge, de criza sufleteasca, stres psihic, dezechilibru emotional si in orice alta problema. Trebuie doar sa apelam la ajutorul lui Dumnezeu si sa ne incredem in El. Sprijinul Domnului nu intarzie in sustinerea noastra pentru a trai o viata implinita prin Duhul Sfant.

Pastor Ion Damian

Centrul de Consiliere

Consilierea se realizează în baza planului personalizat de consiliere şi are obiective specifice care se stabilesc cu acordul beneficiarului şi respectând regulile deontologice ale muncii sociale.

Pentru orice problema de consiliere puteti scrie la adresa centruldeconsiliere@yahoo.com

Astfel ştiinţa pune la dispoziţia consilierii teoriile şi legităţile psihologice, pedagogice, sociologice care vor susţine demersul acţional al consilierii. Dacă ipotezele formulate pe baza acestor teorii şi legi vor fi eficiente, în procesul consilierii ele îşi vor întări rolul ştiinţific.

Tehnologia pune la dispoziţia consilierii regulile de acţiune, de transformare a unei anumite realităţi . În procesul consilierii este esenţială nu atât problema cu determinarea ei ca în ştiinţă ci modalitatea cea mai eficientă de rezolvare a ei.

Arta reprezintă domeniul de reflectare şi transformare a realităţii prin intermediul mesajului artistic. Mesajul ca mecanism de transfigurare a lumii specific artei poate fi considerat contribuţia artei la dezvoltarea consilierii.

Consilierea nu acţionează asupra realităţii ca atare ci asupra imaginii psihice a acestei realităţi, iar scopul consilierii este transformarea benefică creativă a persoanei consiliate.

Religia intră în interacţiune cu consilierea la nivelul credinţei. Credinţa are o structură motivaţională, mobilizând şi orientând persoana.

Consiliere Spirituala

Posibilităţile omeneşti de cunoaştere a sacrului (a lui Dumnezeu, a divinului, absolutului, transcendentului) sunt limitate. Noi ştim doar cât ni s-a făcut cunoscut de-a lungul timpului prin revelaţii, profeţi, Sfintele Scripturi şi alte modalităţi prin care s-a dezvăluit. Dumnezeu l-a avertizat pe Moise: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască” (Ieşirea 33:20). Credinciosul face însă un efort permanent de înaintare pe drumul sfinţeniei şi al mântuirii, ajungând astfel mai aproape de cunoaşterea lui Dumnezeu. Nu este o cunoaştere empirică, Dumnezeu nu poate fi obiect de cercetare. Credinciosul trăieşte această înălţare, iar când „s-a unit tainic” cu Dumnezeu, nu mai există „obiect” cunoscut şi nici „subiect” cunoscător, ci o contopire mistică în lumea transcendentului.

Până spre 20 de ani, când părinţii şi copii locuiesc de obicei împreună, familia influenţează religios pe descendenţi prin câteva modalităţi, discutate de psihologia religiei: atmosfera din familie, practicile, educaţia, evenimentele trăite. Atmosfera religioasă din familie este transferată copiilor şi nepoţilor prin imitaţie, integrare, participare la ritualuri, învăţarea unor imnuri şi rugăciuni. Sunt astfel transmise valori şi comportamente păstrate de individ întreaga viaţă. Copilul este antrenat în practica familiei, pe care la început nu o înţelege şi nu o explică, dar care devine pentru el o obişnuinţă. Educaţia religioasă în familie este supravegheată în cadrul unor Biserici de personalul de cult. Frecvent este realizată însă întâmplător, în zile de sărbătoare, seara, împrejurări în care copilul îşi formează o imagine proprie despre religie: este o tradiţie, o obligaţie, un comportament social ş.a. Copilul este influenţat puternic de evenimentele prin care trece familia: succese excepţionale, pierderea unor persoane îndrăgite, anumite ceremonii. Ele rămân în amintirea fiecăruia pentru toată viaţa.

Pentru orice problema de consiliere puteti scrie la adresa centruldeconsiliere@yahoo.com

Consiliere Familiala

Functiile familiei sunt:

  • Functia economică
  • Functia de socializare
  • Functia de solidaritate
  • Functia sexuală
  • Functia reproductivă

Pentru orice problema de consiliere puteti scrie la adresa centruldeconsiliere@yahoo.com

Consiliere Educationala

Orientare vocaţională, orientare în carieră, ajutor în vederea identificării unui loc de muncă (inserţie pe piaţa muncii).

Scopurile consilierii au în vedere:

– sprijinirea persoanei consiliate în dezvoltarea propriei individualităţi

– asistarea în procesul de autocunoastere, sprijin în procesul de căutare formare a identităţii

– dezvoltarea unei imagini de sine pozitive si autoacceptare

– dezvoltarea abilităţilor sociale, de interacţiune cu ceilalţi

– formarea abilităţilor de rezolvare a problemelor si de luare a deciziilor

– sprijinirea în formularea de scopuri specifice si măsurabile care pot fi observate din punct de vedere comportamental

Consilierea şcolara se realizează pentru elevii cu probleme şcolare ca de exemplu absenteism, eşec şcolar, tulburări comportamentale şi de conduita, şi se desfăşoară în scoală prin colaborarea profesorului diriginte cu cadrele didactice şi cu profesorul psihopedagog.

Consilierea vocaţională are in centrul atenţiei sale problemele educaţionale legate de înclinaţii, interese, aspiraţii, pasiuni. Se desfăşoară in gimnaziu, liceu, facultate, locul de munca.

Consilierea profesionala se centrează pe alegerea optimă a profesiunii, pe valorificarea maximală a capacităţii persoanei prin calificare si profesionalizare, se realizează in liceu facultate, locul de munca.

Consilierea psihopedagogică vizează problematica fenomenelor psihologice (anxietate, fobie, obsesie legata de situaţiile educaţionale), se realizează in scoală, in familie, in cabinetul psihologic, in centre medicale.

Consilierea de cariera este centrata pe alegerea si realizarea traseului optim de cariera al subiectului educaţional. Aceasta se desfăşoară in liceu, facultate, loc de munca, cabinete specializate, cu ajutorul consilierilor de cariera.

Pentru orice problema de consiliere puteti scrie la adresa centruldeconsiliere@yahoo.com

Psihologia vârstelor

Psihologia vârstelor are ca obiect studiul schimbărilor psihologice care au loc începând de la nastere, până în perioada bătrânetii.

Pentru orice problema de consiliere puteti scrie la adresa centruldeconsiliere@yahoo.com

Probleme Sociale

Prevenţie în şcoli ( delincvenţă/predelincvenţă juvenilă, violenţă domestică, absenteism şcolar, abandon).

Pentru orice problema de consiliere puteti scrie la adresa centruldeconsiliere@yahoo.com

Psiholog Ion Damian

www.centruldeconsiliere.wordpress.com